Menu

Arama Yapın

Yalnızca Cesurların İşidir Kampanya!         6-14 Aralık Arası %90 İNDİRİM!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,26 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kripto Varlıklara İlişkin Yapılması Beklenen Düzenlemeler

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
 • Sayfa Sayısı: 36
 • Yayın Tarihi: 27.09.2022
 • Baskı:
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 30,00
30,00 TL
9,00 TL

Bu kitap 1202 kez incelendi; 32 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Kongreler / Sempozyumlar, Ticaret Hukuku

Kripto varlıkların türleri giderek artmaktadır. Bunlara kripto paralar, NFT, akıllı sözleşme, DEFİ uygulamaları örnek gösterilebilir. Bu sayede kripto varlıkların kullanım alanları sürekli şekilde genişlemektedir. Kullanıcı sayısı ve piyasa değeri dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır. Artan türler ve genişleyen kullanım sahası yasa koyucuların dikkatini çekmektedir. Kripto varlıklara dair yasal bir düzenleme yapılması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de son birkaç senedir gündemdedir. Yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin olarak iki seçenek öne çıkmıştır. Bunlardan ilki kripto varlıklara yönelik yeni ve bağımsız bir kanun çıkartmaktır. İkinci seçenek ise kripto varlıkların öne çıkan özelliklerinin dikkate alınması suretiyle mevcut yasalarda yapılacak tadillerle yasal bir zemine kavuşturulmasıdır. Kripto varlıkların çeşitli ve birbirinden farklı türleri ve kullanım alanlarından ötürü, bu alana özel, yeni bir kanun yapılması fikri en azından şimdilik geride kalmış görünmektedir. Buna mukabil, kripto varlıkların, ortaya çıkmalarından bu yana geçen sürede elde edilen bilgi ve tecrübelerin ışığında ya bankacılık ya da sermaye piyasası hukuku perspektifinden ele alınması yaklaşımı kuvvet kazanmıştır. Kripto varlıkların ve kripto varlık işlemlerinin; bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilişkisine göre sermaye piyasası faaliyet, araç ve kurumlarına daha yakın bir karakterde olduğu gözlemlenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, kripto varlıklara dair ilk yasal düzenlemelerin sermaye piyasası hukuku alanında olması eğilimi söz konusudur. Bu amaçla ülkemizde Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılacak bir düzenlemeyle kripto varlıkların yasal olarak düzenlenmesine dair çalışmalara başlanmıştır. Gelinen noktada Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıklara ilişkin yapılması beklenen düzenlemeler önemli ölçüde şekillenmiştir. Bu çalışmada bahse konu müstakbel düzenlemelerin çerçevesi ve kapsamı ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Kripto varlıklar, sermaye piyasası, NFT, akıllı sözleşmeler, DE-Fİ.

Akademisyen

Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU

 • Eğitim Sayısı 41
 • E-Kitap Sayısı 7
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 327

Eğitmen Hakkında

Mete Tevetoğlu, hukuk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1997-2001) tamamlamıştır.

Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nden Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanında almıştır.

Tevetoğlu, 2006 yılında “Mali Durumu Kötüleşen Aracılar İçin Özellikle Kademeli Tasfiye Edilmesi Gereken Önlemler” adlı yüksek lisans teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Ödülü'nü kazanmıştır. Doktora derecesini, London School of Economics and Political Science ve University of London Institute of Advanced Legal Studies'de yaptığı araştırmaların neticesinde 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden “Sermaye Piyasası Uyuşmazlıkları, Uygulanacak Hukuk ve Tahkim” başlıklı doktora teziyle elde etmiştir. 

Doçentlik tezi olarak Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı isimli eseri yayınlamış olan Tevetoğlu, önce Özyeğin Üniversitesi ve devamında Maltepe Üniversitesinde uzun süre ticaret hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Maltepe Üniversitesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, diğer yandan Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Dekan Yardımcılığı görevini, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğ görevlerini yürütmektedir. Türkiye Elektronik Spor Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Tevetoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komitesi bünyesinde ise Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtiasas Komitesinde görev almaktadır. 

İstanbul Barosu bünyesinde Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Tevetoğlu'nun yayınlanmış çok sayıda eser ve makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli akademik bildileri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra bir uygulamacı olarak, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Teknoloji Hukuku, eSpor & Oyun Hukuku ve Blockchain / Kripto Varlıklar Hukuku alanlarında çalışmalarını TEVETOGLU Legal bünyesinde sürdürmektedir. 

Sosyal Medya


Mete Tevetoğlu, hukuk lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde (1997-2001) tamamlamıştır.

Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nden Özel Hukuk ve Ekonomi Hukuku alanında almıştır.

Tevetoğlu, 2006 yılında “Mali Durumu Kötüleşen Aracılar İçin Özellikle Kademeli Tasfiye Edilmesi Gereken Önlemler” adlı yüksek lisans teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Tez Ödülü'nü kazanmıştır. Doktora derecesini, London School of Economics and Political Science ve University of London Institute of Advanced Legal Studies'de yaptığı araştırmaların neticesinde 2009 yılında Marmara Üniversitesi'nden “Sermaye Piyasası Uyuşmazlıkları, Uygulanacak Hukuk ve Tahkim” başlıklı doktora teziyle elde etmiştir. 

Doçentlik tezi olarak Hukuki Yönleriyle Kripto Varlıklar ve Kripto Varlıkların İlk Arzı isimli eseri yayınlamış olan Tevetoğlu, önce Özyeğin Üniversitesi ve devamında Maltepe Üniversitesinde uzun süre ticaret hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Maltepe Üniversitesinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, diğer yandan Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Fakülte Dekan Yardımcılığı görevini, Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğ görevlerini yürütmektedir. Türkiye Elektronik Spor Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyelerinden olan Tevetoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komitesi bünyesinde ise Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtiasas Komitesinde görev almaktadır. 

İstanbul Barosu bünyesinde Bilişim Hukuku Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Tevetoğlu'nun yayınlanmış çok sayıda eser ve makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli akademik bildileri bulunmaktadır. 

Doç. Dr. Mete Tevetoğlu, akademik çalışmalarının yanı sıra bir uygulamacı olarak, Şirketler Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Teknoloji Hukuku, eSpor & Oyun Hukuku ve Blockchain / Kripto Varlıklar Hukuku alanlarında çalışmalarını TEVETOGLU Legal bünyesinde sürdürmektedir. 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…