Menu

Arama Yapın

Yalnızca Cesurların İşidir Kampanya!         6-14 Aralık Arası %90 İNDİRİM!


Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,33 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Zamanaşımı Definin İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Açısından Değerlendirilmesi

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL
 • Sayfa Sayısı: 46
 • Yayın Tarihi: 20.10.2022
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 50,00
50,00 TL
15,00 TL

Bu kitap 884 kez incelendi; 12 adet satıldı.

Kategoriler: Borçlar Hukuku, Bütün Hukuk Kitapları

Herkesin sadece haklarını kullanırken değil; aynı zamanda borçlarını ifa ederken de dürüstlük kuralına uyması gerektiği hukukun genel ilkesi olarak kendisini gösterir. Nitekim hukuk düzeni hakkın kötüye kullanılmasını korumamaktadır.

Hakkın kötüye kullanılmaması gereği açıkça Kanun’da ifade edilmiş olmasına rağmen, Kanun bu kavramın kavramsal çerçevesini çizmediğinden bu çalışmada da doktrin ve yargı kararları çerçevesinde tanımı ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda ayrıca hakkın kötüye kullanılmasının unsurları, hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı da irdelenmiştir.

Zamanaşımı kavramı da Kanun’da tanımlanmış olmamakla beraber doktrinde birbirine benzer şekilde tanımlamalar yapılmıştır. Özellikle hukuki güven, sosyal barış, mahkemelerin iş gücünü azaltmak gibi gerekçelerle kabul edildiği iddia olunan zamanaşımı definin ileri sürülmesinin birtakım koşulları bulunmaktadır. Ancak ilgili koşullar yerine getirilmiş olmasına rağmen bazı durumlarda zamanaşımı definde bulunulmuş olması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde kabul edilmektedir. Çalışmada tüketici nitelikte olmamakla ve her somut olay açısından değerlendirme yapılması gerekmekle birlikte zamanaşımı defini ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılması sayılabileceği haller değerlendirilerek, böyle bir ihtimalde yaptırımının ne olacağı ele alınmıştır. Son olarak da zamanaşımı definin kötüye kullanıldığının hâkim tarafından re’sen nazara alınıp alınamayacağı meselesi üzerinde durulmuştur.

Akademisyen

Doç. Dr. Sera REYHANİ YÜKSEL

 • Eğitim Sayısı 43
 • E-Kitap Sayısı 22
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 3836
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 30354

Eğitmen Hakkında

Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Sosyal Medya


Doç. Dr. Sera Reyhani Yüksel lisans derecesini 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini 2009 yılında Marmara Üniversitesinde kamu hukuku alanında aldıktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde özel hukuk alanında almıştır. 2014 yılından 2022 yılı Mart ayına kadar Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve çok sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2022 yılı Mart ayından itibaren ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…